Лидеры в главномНаше образование для надежного и успешного будущего


На главнуюКарта сайтаКонтакт


Опыт применения моделей Фулмера и Спрингейта в оценке венгерских предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности

Игор

ВСТУП

РОЗДІЛ І Теоретичні основи діагностики фінансового потенціалу

1.1 Фінансовий потенціал, як об’єкт діагностики: сутність, завдання та його складові

1.2 Механізм діагностики фінансового потенціалу

1.3 Діагностика фінансового потенціалу машинобудівних підприємств та його інформаційне забезпечення

1.4 Зарубіжний досвід, щодо діагностики фінансового потенціалу

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ТЕМП»

2.1 Загальна...

Никитка

Прийоми поліпшення організаційної культури.

Запропонуємо кілька прийомів поліпшення організаційної культури:

- Забезпечення інформованості персоналу про плани та перспективи розвитку компанії, успіхи керівників тощо. Засобами досягнення такої інформованості можуть слугувати зустрічі з керівниками, внутрішньо-інформаційна мережа, дошка оголошень тощо.

- Підтримка у людей впевненості у майбутньому. Не слід демонстру вати співробітникам, що їх легко можна...

Алешка

Ми цінуємо співпрацю з Вами. Для того щоб поділитись своїми пропозиціями, зауваженнями, поставити запитання, будь ласка, заповніть форму зворотнього звязку, подану нижче або зателефонуйте до Контакт-центру ПАТ «Укрсоцбанк» за номером (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні). Корисні посилання, новини Інтернет-банкінг, фізичним особам, юридичним особам, миттєві платежі. Контакти, курси валют, дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у мережах України...

Andrei

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі наведено нові рішення актуальних наукових завдань оцінки фінансово-економічного стану підприємств, що удосконалює процес прийняття управлінських рішень. Виконані дослідження дозволяють зробити наступні висновки:
1. Теоретичні дослідження довели необхідність перегляду наукових, методичних та практичних засад аналітичного забезпечення управління діяльністю підприємств. Зокрема, в сучасних умовах не існує єдиного підходу до визначення сутності та змісту...

Александр

Выдержка из работы

1. Теоретические аспекты кризисности и банкротства

1.1. Сущность кризисности в развитии экономических систем

В современных условиях развития кризис предприятия понимается и как непрогнозируемый, ограниченный по времени процесс, который может значительно помешать или даже сделать невозможным функционирование предприятия. Тип находящихся под угрозой базовых целей предприятия и масштаб угрозы определяют силу кризиса. Экономические кризисы отражают...

Valerius

Материал из WEBI

Теоретические аспекты понятия «банкротство»

Экономико-правовая природа и признаки банкротства

Банкротство — мера экономической и юридической ответственности хозяйствующего субъекта, выраженная в прекращении его хозяйственно‑финансовой деятельности по решению суда, в связи с неспособностью удовлетворить признанные правомерными требования кредиторов и выполнить обязательства перед бюджетом ввиду превышения задолженности над стоимостью его...